155 DE ANI DE EXISTENŢĂ ŞI IMPLICARE ÎN VIAŢA COMUNITĂŢII BĂCĂUANE

                                        PROGRAMUL ZILELOR ANIVERSARE

                                                 LUNI – 27 aprilie 2015

ORA 11.00, baza sportivă a şcolii           ,,GÂNDURI PENTRU ŞCOALA MEA”
                                                                      ─ întâlnire elevi, cadre didactice, părinţi
                                                                      ─ lansarea revistei „Mugur alb”
                                                                      ─ scrisoarea fluviu

ORA 12.00, corp C                                         ,,ŞCOALA MEA ÎN VIITOR”, vizionare expoziţii, corp C
ORA 12.30, amfiteatrul „Radu Beligan” „ISTORICUL ŞCOLII”premierea                                                                                                               filmelor participante la concurs

ORA 14.00, baza sportivă a şcolii            ÎNTRECERI SPORTIVE
………………………………………………………………………………………………………………………….
                                               MARŢI – 28 aprilie 2015

ORA 12.00, amfiteatrul ,,Radu Beligan” ,,ARC PESTE TIMP”
                                                                          ─ Monografia şcolii ,,Al.I.Cuza”, prezentator
                                                                             prof. univ. dr. Ioan    Dănilă
                                                                          ─ întâlnire foşti şi actuali colegi

ORA 14.00, baza sportivă a şcolii             • ÎNTRECERI SPORTIVE
……………………………………………………………………………………………………………
                                              MIERCURI – 29 aprilie 2015

ORA 9.30, corp A                                           • INAUGURAREA SĂLII DE CLASĂ
                                                                         ,,SOLOMON    MARCUS”

ORA 10.00, amfiteatrul ,,Radu Beligan”  ,,DIALOGUL PERFORMANŢEI ÎNTRE GENERAŢII”
                                                                                     − întâlnire elevi, foşti elevi-actuali părinţi şi                                                                                                   academicianul Solomon Marcus

ORA 17.00, Universitatea ,, G. Bacovia”  ,,NEVOIA DE A ÎNVĂŢA”
                                                                                    – întâlnire între academicianul Solomon Marcus                                                                                         şi  oficialităţi locale, oameni de cultură, de                                                                                                 presă,    profesori, studenţi, elevi, moderator                                                                                             prof. univ. dr. Ioan Dănilă