Calendarul evaluărilor naționale pentru clasele a II-a, a IV-a, a VI-a

CALENDARUL
de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2015-2016

 

1. Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a – EN VI:

23 mai 2016 – Limbă şi comunicare

24 mai 2016 – Matematică şi Ştiinţe ale naturii

2. Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a – EN IV:

30 mai 2016 – Limba română

31 mai 2016 – Matematică

2 iunie 2016 – Limba maternă

3. Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a – EN II:

6 iunie 2016 – scris – Limba română

7 iunie 2016

                    – citit – Limba română

                    – scris-citit – Limba română pentru minorităţile naţionale

8 iunie 2016 – Matematică

9 iunie 2016 – scris – Limba maternă

10 iunie 2016 – citit – Limba maternă