comisii 2017-2018

Componenţa comisiilor la nivelul şcolii
Anul şcolar 2017-2018

Componenţa Consiliului de Administraţie

 • Preşedinte : prof. Doiniţa Sîrbu – director
 • Membri : prof. înv. primar Iştoc Cornelia – director adjunct
 • prof. înv. primar Sereș Anca – director adjunct
 • prof. Altiparmac Anca – coord. proiecte și programe educative
 • prof. Popica Elena
 • prof. înv. primar Loțcu Daniela
 • prof. Istrate Iulia  – reprezentant părinţi
 • dl Chindruș Romică– reprezentant al primarului
 • dna Văleanu Mihaela– reprezentant părinţi
 • dl Diaconu Eusebiu– reprezentant Consiliu Local
 • dl Pârâianu Mădălin – reprezentant Consiliu Local
 • dl Bîrzu Ilie – reprezentant Consiliu Local
 • dna Bratu Rodica – reprezentant părinţi

Coordonatorul de proiecte şi programe educative

 • prof.  Altiparmac Anca

Secretarul Consiliului de Administraţie

 • prof. înv. primar Vrăjmaşu Mariana

Secretarul Consiliului Profesoral

 • prof. Dâlcu-Năstase Tatiana

I. COMISII CU CARACTER PERMANENT

1. Comisia pentru curriculum

 • Responsabil : prof. Sîrbu Doiniţa – director
 • Membri : prof. înv. primar Iștoc Cornelia – director adjunct
 • prof. Manolachi Ionela –Limba şi literatura română
 • prof. Simion Roxana – Limbi moderne
 • prof. Popica Elena – Matematică
 • prof.Trifan Marcela – Ştiinţe
 • prof. Pascu Camelia – Om şi societate
 • prof. Altiparmac Anca – Educaţii şi tehnologie
 • prof. Luca Vasile – Educatie fizica şi sport
 • prof. înv. primar Loţcu Daniela
 • educ. Drăghici Gabriela
 • prof. Andrei Ioana – responsabil comisie diriginţi

1.1. Comisia pentru oferta educaţională şi de promovare a imaginii şcolii 

 •    Responsabil :  prof. înv. primar Sereş Anca Marieta
 •    Membri :   prof. înv. primar Romanschi Laura
 •    prof. înv. primar  Iștoc Cornelia

1.2. Comisia pentru legatura cu presa

 • Membri: prof. înv. pimar Sereş Anca
 • prof. Chiciu Oana-Alina
 • educ. Drăghici / prof. înv. preşc. Hodea Amalia

2. Comisia de evaluare și asigurare a calităţii

 • Director : prof. Sîrbu Doiniţa – asigură conducerea operativă
 • Responsabil : prof. Manea Elena
 • Membri : prof. Trifan Marcela
 • prof. înv.primar Fuioagă Oana
 • prof. înv.primar Creangă Monica
 • prof. Dâlcu-Năstase Tatiana- reprezentant părinţi
 • prof. Bondăreţ Alina – reprezentant SLI
 • dna Breahnă Pravăţ Ionela – reprezentant Consiliu Local

2.1. Comisia de selecţionare a documentelor în vederea arhivării

 • Presedinte :     prof. înv. primar Vrăjmașu Mariana
 • Secretar :       Toporaş Dumitriţa-secretar
 • Membri:          prof. Hurjui Păuniţa
 • prof. înv. primar Leonte Rodica
 • Grădinariu Maria-secretar şef

2.2. Comisia pentru verificarea ritmicităţii notării

 • Responsabil :  prof. Coteanu Eugenia
 • Membri :         prof. înv. primar Lambru Camelia
 • prof. Simion Roxana-Elena
 • prof. Hurjui Păuniţa
 • prof. înv. primar Fuioagă Oana-Maria

2.3. Comisia pentru orar

 • prof. Blăjut Eugeniu
 • Dămoc Mirela – informatician

2.4. Comisia de evaluare a progresului şcolar

 • Responsabil :  prof. Bejenaru Maricica
 • Membri :   prof.  înv. primar Leonte Rodica
 • prof.  înv. primar Maxim Mirela
 • educ. Senteș Diana

2.5. Comisia pentru elaborarea şi interpretarea chestionarelor

 • Responsabil : prof. Bratu Rodica
 • Membri :         prof. Cazacu Diana-Claudia

3. Comisia de perfectionare metodică

 • Responsabil : prof. Blăjut Eugeniu
 • Membri :  prof. Popica Elena
 • prof. Bejan Narcisa
 • prof. înv. primar Leonte Rodica
 • prof. înv. primar Spiţa Mirela
 • prof. înv. primar Grigore Felicia
 • educ. Lela Magda

3.1. Comisia pentru asigurarea circulaţiei informaţiei

 • Responsabil :  Dămoc Mirela – informatician
 • Membri :   Toporaş Dumitriţa -secretar
 • prof. înv. primar Loţcu Daniela
 • prof. înv. preşc. Popa Andreea
 • Filip Rodica-bibliotecar

3.2. COMISII METODICE

3.2.1 Comisie educatoare 

 • Responsabil comisie metodica educatoare
 •   Educ. Drăghici Gabriela

3.2.2.Comisii învăţători

Responsabil comisie metodica invăţători

 • prof. înv. primar Loţcu Daniela
 • Comisia metodică  – clasa pregătitoare
 • Responsabil:  prof. înv. primar Fuioagă Oana
 • Membri: prof. înv. primar Sereş Anca
 • prof. înv. primar Maxim Mirela
 • prof. înv. primar Romanschi Laura
 • prof. înv. primar Vrăjmaşu Mariana
 • Comisia metodică  – clasa  I
 • Responsabil:  prof. înv. primar Cojocaru Carmen
 • Membri: prof. înv. primar Iştoc Cornelia
 • prof. înv. primar Creangă Monica
 • prof. înv. primar Chiriac Monalisa Fabi
 • prof. înv. primar Mitruţ Remus
 • Comisia metodică  – clasa a II-a
 • Responsabil    prof. înv. primar Safciuc Tatiana
 • Membri: înv. Sin Maria Magdalena
 • prof. înv. primar. Nica Diana
 • înv. Lambru Camelia
 • prof. înv. primar Tomozei Ana Maria
 • Comisia metodică – clasa a III-a
 • Responsabil:   prof. înv. primar Tocilă Mariana
 • Membri: prof. înv. primar. Leonte Rodica
 • înv. Starparu Mariana
 • prof. înv. primar  Grigore Felicia
 • Comisia metodică  – clasa a IV-a
 • Responsabil :  prof. înv. primar Antonie Carmen
 • Membri: înv. Hagimă Maria
 • prof. înv. primar Spiţă Mirela
 • înv. Rotaru Elena
 • prof. înv. primar Dinu Mihaela
 • prof. înv. primar Loţcu Daniela

3.2.3. Comisie diriginti

 • Responsabil:   prof. Andrei Ioana
 • Comisia metodică :  pentru clasa a V-a
 • Responsabil: prof. Istrate Iulia
 • Membri: prof. Ghica Bogdan
 • prof. Altiparmac Anca
 • prof. Manolachi Ionela
 • prof. Păduraru Costel
 • Comisia metodică :  pentru clasa a VI-a
 • Responsabil :  prof. Bejan Narcisa
 • Membri : prof. Coteanu Eugenia
 • prof. Manea Elena
 • prof. Andrei Ioana
 • prof. Hurjui Păuniţa
 • Comisia metodică :  pentru clasa a VII-a
 • Responsabil:   prof. Rugină Jana
 • Membri: prof. Popica Elena
 • prof. Rusu Angelica
 • prof. Hornea Viorica
 • Comisia metodică : pentru clasa a VIII-a 
 • Responsabil:   prof.Chiciu Oana Alina
 • Membri: prof. Bejenaru Maricica
 • prof. Grosu Gheorghe

4. Comisia de Securitate şi Sănătate în Muncă si pentru situatii de  urgenta

4.1. Comisia de Securitate şi Sănătate în Muncă

 • Responsabil : prof. Sîrbu Doiniţa – director
 • Secretar : prof. Manea Elena- lucrător desemnat
 • Membri : prof. Rugină Jana-reprezentant cu răspunderi specifice
 • prof. înv. primar Tocilă Mariana-reprezentant cu răspunderi specifice
 • Sandu Rodica-laborant-membru stabilit de conducere
 • Grădinariu Maria-secretar şef- membru stabilit de conducere
 • Rusu Cristina – administrator patrimoniu
 • Medic specialist medicina muncii

4.2. Comisia pentru situaţii de urgenţă şi PSI

 • Responsabil : prof. înv. primar Sereş Anca
 • Secretar : prof. Luca Vasile
 • Membri : prof.  Păduraru Costel
 • prof. înv. primar Mitruț Remus
 • prof. Ghica Bogdan
 • Rusu Cristina – administrator patrimoniu
 • Sandu Rodica-laborant
 • Leahu Cornel – muncitor intreţinere

 5Comisia pentru controlul managerial intern

 • Președinte – prof. înv. primar  Iștoc Cornelia
 • Vicepreședinte:   Merealbe Maricica
 • Secretar:  Serban Patricia Magdalena
 • Membri:  prof. Coteanu Eugenia
 • prof. înv. primar Lotcu Daniela

 5.1. Comisia de revizuire a ofertei şcolare şi PDI

 • Responsabil : prof. înv.primar Iştoc Cornelia
 • Membri : prof. Trifan Marcela
 • prof. înv. primar Grigore  Felicia
 • prof. înv. preșcolar Rusu Roxana
 • prof. Manolachi Ionela-Mioara
 • prof. înv. primar Creangă Monica
 • prof. Chiciu Oana
 • prof. înv. primar Sereş Anca

  6. Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de coruptie si a discriminarii in mediul şcolar, promovarea interculturalitatii

 • Responsabil: prof. Istrate Iulia – reprezentant părinți
 • Membri: prof. Rugina Jana
 • prof. înv. primar Dinu Mihaela
 • prof. Bratu Rodica
 • prof. Blăjuţ Eugeniu
 • prof. Surdu Ioan
 • educ. Prisacaru Iuliana
 • prof. înv. primar Tomozei Ana Maria
 • înv. Starparu Mariana

6.1. Comisia de organizare a serviciului pe scoala

 • Responsabil :  prof. Păduraru Costel 
 • Membri :         prof. Irașcu Viorel
 • prof. inv primar Antonie Carmen

7. Comisia pentru programe si proiecte educative 

 • Responsabil : prof. Altiparmac Anca
 •  Membri : prof. Hurjui Păuniţa
 • prof. înv. primar Safciuc Tatiana
 • prof. Potîrniche Marinela
 • prof. Pascu Camelia
 • prof. Hornea Viorica
 • prof. înv  primar  Spiță Mirela
 • prof. înv  primar  Antonie Carmen
 • prof. înv  primar Grigore Felicia
 • prof. inv. preşc. Boambă Iustina
 • prof. Dediu Larisa
 • prof. înv. primar Loţcu Daniela
 • prof. înv. primar Mitruţ Remus
 • prof. Istrate Iulia
 • prof. înv. preşc. Senteş Diana
 • prof. înv  primar Creangă Monica
 • înv. Sin Maria

7.1. Comisia pentru proiecte europene

 • Responsabil :  prof. Chiciu Oana
 • Membri :  prof. Bejenaru Maricica
 • prof. Istrate Iulia
 • prof. înv.primar Spiţă Mirela
 • prof. înv. preşc.  Boambă Iustina

7.2. Comisia pentru realizarea revistei “Mugur alb” 

 • Responsabil:   prof. Dâlcu-Năstase Elena-Tatiana
 • Membri:          prof. Manolachi Ionela-Mioara
 • înv. Rotaru Elena
 • prof. Rugină Jana
 • prof. înv. primar Loţcu Daniela
 • prof. înv. primar Antonie Carmen
 • prof. Rusu Angelica
 • prof. înv. preşc.  Radu Elena
 • prof. înv. preşc.Tapalagă Linica
 • Filip Rodica- bibliotecar
 • prof. înv. primar Dinu Mihaela
 • prof. Grosu Gheorghe
 •  

7.3. Comisia de Crucea Roşie

 • Responsabil :  prof. Hornea Viorica
 • Membri :         prof.
 • prof. Rugina Jana
 • prof. înv. preşc. Tanasă Valentina
 • prof. înv. primar Antonie Carmen
 • prof. înv. primar Nica Diana
 • prof. înv. preşc. Lazăr Brânduşa
 • prof. înv. preşc. Pascu Alina

7.4Comisia pentru concursuri scolare

 • Responsabil :  prof. Coteanu Eugenia
 • Membri :         prof. Simion Roxana
 • prof. înv. primar Creangă Monica Livia
 • prof. înv. primar Romanschi Laura
 • prof. Blăjuţ Eugeniu
 • inv. Hagima Maria
 • prof. înv. primar Chiriac Monalisa-Fabi
 • prof. Bondăreţ Larisa
 • prof. inv. prescolar Pitu Aurelia

II. COMISII CU CARACTER TEMPORAR

 1. Comisia de acordare a burselor sociale  şi locale

 • Responsabil :  prof. Păduraru Costel
 • Secretar :        Toporaş Dumitriţa -secretar
 • Membri :         prof. Rugină Jana
 • prof. Istrate Iulia
 • prof. Hurjui Păuniţa

2. Comisia de inventariere anuala a patrimoniului 

 • Presedinte :     prof. înv. primar Sereş Anca
 • Membri :  prof. înv. primar Maxim Mirela
 • prof. Surdu Ioan
 • prof. Iraşcu Viorel
 • educ. Bârdan Aurica
 • membri înlocuitori :  prof. Ghica Bogdan
 • prof. înv. primar. Cojocaru Carmen