Comisii 2018-2019

COMISII DE LUCRU LA NIVELUL SCOLII

AN SCOLAR 2018-2019

 Componenta consiliului de administratie

  Preşedinte :   prof. dr. Doiniţa Sîrbu – director

  Membri:

prof. înv. primar Iştoc Cornelia – Director adjunct

prof. înv. primar Sereș Anca Marieta – Director adjunct

prof.  Altiparmac Anca- coordonator pentru proiecte şi programe educative

prof. înv. primar Loțcu Daniela

prof. Popica Elena

prof. Zaharia C ristina– reprezentant părinți (I C)

dna Văleanu Mihaela – reprezentantul părinţilor (8 B)

dna Toporaș Dumitrita  – reprezentantul părinţilor (P B)

d-l Fantază  Ciprian – reprezentant al primarului

d-l Ghinghes Cristian – Reprezentantul Consiliului Local

d-l Bîrzu Ilie – Reprezentantul Consiliului Local

d-l Luca Vasile – Reprezentantul Consiliului Local

 

Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare    

Profesor Altiparmac Anca

  Secretarul Consiliului de administraţie

Prof. inv. primar  Vrajmasu Mariana

Secretar al Consiliului profesoral

Prof. Simiom Roxana-Elena

1. COMISII CU CARACTER  PERMANENT

  1. 1.     Comisia pentru curriculum

Responsabil :   prof. dr. Sîrbu Doiniţa – director

Membri:

 prof. înv. primar Iştoc Cornelia –director adjunct

 prof. Manolachi Ionela-Mioara –Limba şi literatura română

 prof. Chiciu Oana Alina – Limbi moderne

 prof. Popica Elena – Matematică

 prof.Trifan Marcela  -Știinţe

 prof. Andrei Ioana – Om şi societate

 prof.Altiparmac Anca – Educaţii şi tehnologie

 prof. Păduraru Costel – Educatie fizica şi sport   

 prof. înv. primar Lotcu Daniela – Comisie invatatori

 prof. pentru invatamantul prescolar Pascu Alina

 prof. Bejenaru Maria- responsabilul comisiei dirigintilor

 

2.  Comisia de evaluare si asigurare a calitatii

Director :          prof. dr. Sîrbu Doiniţa – asigură conducerea operativă

Responsabil :    prof. Manea Elena

Membri:

prof. înv.primar Fuioagă Oana-Maria

prof. înv.primar Creangă Monica Livia

prof. Trifan Marcela Nicoleta

prof. Manolachi Ionela-Mioara – Reprezentantul Sindicatului

prof. Dâlcu-Năstase Elena Tatiana  – reprezentantul părinților

dna. Breahnă Pravăț Ionela Cristina – Reprezentantul Consiliului Local

 

    2.1 Comisia de selectionare a documentelor in vederea arhivarii

Presedinte :       prof. înv. primar Vrăjmașu Mariana

Secretar :          Toporaș Dumitrita-secretar

Membri:

prof. Hurjui Păuniţa

prof. înv. primar Leonte Rodica

educ. Rogoz Amalia

Grădinariu Maria-secretar şef

 

  2.2 . Comisia pentru verificarea ritmicitatii notarii

Responsabil :  prof. Pascu Camelia

Membri:

prof. înv. primar Lambru Camelia

prof. Simion Roxana-Elena

prof. Coteanu Eugenia

prof. înv. primar Fuioagă Oana-Maria

 

  2.3.  Comisia de evaluare a progresului scolar

Responsabil :  prof. Bejenaru Maricica

Membri:

prof. înv. primar Leonte Rodica

prof. inv. primar Maxim Mirela

prof. Andrei Ioana

prof. înv. primar Fuioagă Oana-Maria

 

2.4 . Comisia pentru elaborarea si interpretarea chestionarelor

Responsabil : prof. Bratu Rodica

Membri:

prof. Cazacu Diana-Claudia

 

2.5  Comisia pentru orar:

Membri:

prof. Blăjuţ Eugeniu

Toporas Dumitrita – secretar

 

3. Comisia de perfecţionare si formare continua :

Responsabil :  prof. înv. primar Leonte Rodica

Membri:

prof. Popica Elena

prof. Bejan Narcisa

prof. Blajut Eugeniu

prof. înv. primar Spiţa Mirela

prof. înv. primar Grigore Felicia

educ. Lela Magda Ionela

 

3.1 Comisia pentru asigurarea circulaţiei informaţiei:

Responsabil :  Husariu Ionut Catalin – informatician

Membri:

prof. Toporaș Dumitrita

prof. înv. primar Lambru Camelia

prof. inv. presc. Popa Andreea Maria

Filip Rodica-bibliotecar

 

3.2. Comisii metodice:

3.2.1     Comisie metodica educatori       

  Responsabil comisie metodica educatoare- Prof. inv. prescolar. Pascu Alina

  Membri:

Prof. inv. prescolar Lazar Brindusa

Prof. inv. prescolar Lela Magda

Prof. inv. prescolar Rogoz Amalia

Prof. inv. prescolar Tanasa Valentina

Prof. inv. prescolar Andreea Maria

Prof. inv. prescolar Boamba Iustina

Prof. inv. prescolar Tapalaga Linica

Educ.  Sentes Diana Ana

Prof. inv. prescolar Farfara Irina

Prof. inv. prescolar  Nita  Elena Diana

Educ.  Bardan Aurica

Prof. inv. prescolar  Pitu Aurelia

Educ. Draghici Gabriela Violeta

Prof. inv. prescolar  Prisecaru  Iuliana Monica

Prof. inv. prescolar  Hasan Irina

 

     3.2.1     Comisie metodica invăţători

Responsabil comisie metodica invăţători: prof. inv primar Loțcu Daniela

Comisia metodică – clasa  pregatitoare

  Responsabili :

prof. înv. primar Dinu Mihaela

prof. înv. primar Antonie Carmen-Elena

  Membri:

înv. Hagimă Maria

prof. înv. primar Spiţă Mirela

prof. înv. primar Loţcu Daniela

 

  Comisia metodică  – clasa I

Responsabil      prof. înv. primar Romanschi Laura

 Membri:

prof. înv. primar Fuioaga Oana

 prof. înv. primar Seres Anca Marieta                    

 prof. înv. primar Maxim Mirela

 prof. inv. primar Vrajmasu Mariana

 

Comisia metodică  – clasa II

 Responsabil     prof. înv. primar Cojocaru Carmen Elena

Membri:

prof. înv. primar Istoc Cornelia

prof. înv. primar. Creanga Monica Livia

prof. înv. primar Chiriac Monalisa Fabi

inv. Toma Sorinela

 

Comisia metodică –   clasa a III-a

Responsabil:     înv. Sin Maria

Membri:

prof. înv. primar Safciuc Tatiana

prof. înv. primar Nica Diana

 inv. Lambru Elena

prof. înv. primar Tomozei Ana Maria

 

Comisia metodică  –  clasa a IV-a

Responsabil :    prof. înv. primar Leonte Rodica

Membri:

prof. înv. primar. Tocila Mariana

inv. Starparu Mariana

prof. înv. primar primar Grigore Felicia

 

 3.2.3.Comisie metodica diriginti:

Responsabil:   prof. Bejenaru Maricica

 

Comisia metodică :  pentru clasa a V-a

 Responsabil :   prof. Trifan Marcela

Membri:

prof. Dalcu Tatiana

prof. Bejenaru Maricica

prof. Paduraru Mariuca

prof. Hornea Viorica

prof. Irascu Viorel

 

Comisia metodică :  pentru clasa a VI-a

 Responsabil :   prof. Istrate Iulia

Membri:

prof. Altiparmac Anca

prof. Manolachi IonelaCostel

prof. Ghica Bogdan

prof. Paduraru Costel

 

Comisia metodică :  pentru clasa a VII-a

Responsabil :    prof. Bajan Narcisa

Membri:

prof. Manea Elena

Prof. Coteanu Eugenia

 Prof. Hurjui Paunita

 

Comisia metodică :  pentru clasa a VIII-a

Responsabil :    prof. Rugina Jana

Prof. Rusu Angelica

Prof. Popica Elena

 

4. Comisiile de securitate si sanatate in munca si pentru situatii de urgenta

4.1 Comisiile de securitate si sanatate in munca

Președinte :        Sîrbu Doiniţa  – director/angajator

                         Istoc Cornelia             – reprezentant al angajatorului/conducerii

                         Sereș Anca Marieta   – reprezentant al angajatorului/conducerii

Secretar :        Gradinariu Maria      –  lucrator desemnat SSM

Membri:

Trifan Marcela           – reprezentant al lucratorilor cu răspunderi specifice

Tomozei Ana Maria   – reprezentant al lucratorilor cu răspunderi specifice

Sandu Rodica              – reprezentant al lucratorilor cu răspunderi specifice

Rusu Cristina Maria  – reprezentant al lucratorilor cu răspunderi specifice

medic specialist Ichim Constantin Iulian – medicina muncii.

 

4.2. Comisia pentru situaţii de urgenţă şi PSI

      Responsabil :        prof. înv. primar  Sereș Anca Marieta

      Secretar :             prof. înv. primar Cojocaru Carmen

      Membri:

prof. Păduraru Costel

prof. Ghica Bogdan

prof Surdu Ioan

Rusu Cristina – administrator patrimoniu

Sandu Rodica-laborant

Leahu Cornel-muncitor intreţinere

 

5. Comisia pentru controlul managerial intern

Preşedinte        prof. inv. primar Istoc Cornelia

Secretar:           prof. inv primar Creanga Monica

Membri:

inv. Sin Maria Magdalena

Prof. inv. prescolar Boamba Iustina

Prof. Coteanu Eugenia

Gradinariu Maria – secretar sef.

Merealbe Maricica – contabil sef

Rusu Cristina Maria – administrator patrimoniu

 

  6. Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de coruptie si a discriminarii in mediul şcolar și promovarea interculturalitatii

Responsil:         prof. Istrate Iulia – reprezentant părinți

Membri:

prof. Rugina Jana

prof. Dinu Mihaela

prof. Bratu Rodica                    

prof. Ghica Bogdan      

prof. Surdu Ioan

prof. inv. primar Tomozei Ana Maria

 inv. Starparu Mariana

educ. Prisacaru Iuliana

educ. Nita Elena Diana

 

7. Comisia pentru proiecte și programe educative pentru anul şcolar 2018-2019  în următoarea componenţă:

7.1 Comisia pentru proiecte educative

Coordonator:     prof. Altiparmac Anca

Membri:

rof. înv. primar Safciuc Tatiana

prof. Pascu Camelia

prof. Păduraru Mariuca

prof. înv  primar  Spiță Mirela

prof. înv  primar Grigore Felicia

prof. înv. preșc. Boamba Iustina

prof. Hurjui Păunița

prof. Hornea Viorica

prof. Potîrniche Marinela

prof. Dediu Larisa        

înv. Sin Maria Magdalena

prof. înv. primar Loţcu Daniela

prof. Capsa Doina

prof. Creanga Monica

prof. Istrate Iulia

Educ. Senteș Diana

 

 7.2.Comisia pentru proiecte europene :

 Responsabil :  prof. Chiciu Oana

 Membri:

prof. Bejenaru Maricica

prof. Iaut Ionela Carmen

prof. Istrate Iulia

prof. înv.primar Spița Mirela

prof. înv. preșc. Boamba Iustina

 

  7.3.Comisia pentru realizarea revistei “Mugur alb”

Responsabil:     prof. Sotu Vasilica Roxana

Membri:

prof. Manolachi Ionela-Mioara

prof. Dâlcu-Năstase Tatiana

prof. Rusu Angelica

prof. Grosu Gheorghe

prof. Altiparmac Anca                                      

prof. Rugina Jana

 prof. Chiciu Oana Alina 

prof. înv. primar Chiriac Monalisa Fabi

prof. înv. primar Antonie Carmen Elena 

inv. Hagima Maria

educ Draghici Violeta          

prof. înv. preșc Nica Diana Ana

Filip Rodica- bibliotecar

 

7.4 .Comisia de Crucea Roşie

Responsabil :    prof. Hornea Viorica

Membri:

prof. înv. primar Maxim Mirela

prof. Rugina Jana

prof. Tanasă Valentina

prof. înv. preșc Lazăr Brândusa Elena

prof. înv. primar. Dinu Mihaela

prof. înv. preșc Nita Elena Diana

 

 7.5.Comisia pentru concursuri scolare

Responsabil :    prof. Coteanu Eugenia

Membri:

prof. Simion Roxana-Elena

prof. înv. primar Cojocaru Carmen

prof. înv. primar Romanschi Laura

prof. Bejan Narcisa

prof. Mihalcea Carmen

inv. Hagima Maria

prof. înv. primar Chiriac Monalisa-Fabi

prof. Iaut Ionela Carmen

prof. inv. prescolar Pitu Aurelia

 

II. COMISII CU CARACTER TEMPORAR SI OCAZIONAL

1. Comisia pentru revizuire a PDI 2017-2022, în următoarea componenţă:

Responsabili :   prof. Dr. Sîrbu Doinița

Membri:

prof. înv.primar Iștoc Cornelia

prof. Inv. primar Sereș Anca Marieta

prof. Trifan Marcela Nicoleta

prof. Inv. primar Gigore  Felicia

prof. Inv. primar Creangă Monica Livia

prof. Chiciu Oana Alina

prof. Manolache Ionela-Mioara

prof. inv. presc. Rusu Roxana Elena

 

2. Comisia pentru revizuire a RI si ROF

Presedinte :       prof. inv primar Leonte Rodica

Membri:

Trifan Marcela

prof. inv primar Antonie Carmen

educ. Draghici Gabriela Violeta

 

3. Comisia de organizare a serviciului pe scoala

Responsabil :    prof. Paduraru Costel

Membri:

prof. Irașcu Viorel

prof. inv primar Antonie Carmen – Elena

 

 4. Comisia de acordare a burselor  locale și sociale

Responsabil :    prof. Păduraru Costel

Secretar :          Toporaș Dumitrita – secretar

Membri:

prof. Rugină Jana

prof. Istrate Iulia                                  

prof. Hurjui Păunița

    

 5. 1 Comisia de inventariere anuala a patrimoniului

Presedinte :       prof. înv. Seres Anca Marieta

Membri:

prof. înv. Istoc Cornelia

prof. înv. primar Maxim Mirela

prof. Surdu Ioan

Prof. Irașcu Viorel

Educ Bârdan Aurica

Membri înlocuitori :

prof. Ghica Bogdan

prof. înv. primar. Cojocaru Carmen

 

  5. 2 Comisia de casare

Presedinte :       prof. înv. Istoc Cornelia

Membri:

prof. Surdu Ioan

prof. inv. primar Vrajmasu Mariana

educ. Draghici Gabriela

 

 6. Comisia pentru oferta educaţională şi de promovare a imaginii şcolii 

Responsabil :  prof. înv. primar Sereş Anca Marieta

Membri:

prof. înv. primar Grigore Felicia

prof.înv. primar  Tocila Mariana

prof. Inv. prescolar Farfara Irina

prof. inv. prescolar Tapalaga Linica         

 

 7. Comisia pentru legatura cu presa

Membri:

prof.înv. primar Sereş Anca

prof. Chiciu Oana-Alina