Resurse materiale

Resurse materiale

  • 35  SĂLI DE CLASĂ
  • LABORATOR DE FIZICĂ
  • LABORATOR DE CHIMIE
  • LABORATOR DE INFORMATICĂ 
  • BIBLIOTECĂ CU PESTE 17.000 VOLUME CARTE
  • CABINET MEDICAL și CABINET STOMATOLOGIC
  • CABINET LOGOPEDIE
  • CABINET DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ
  • TEREN DE SPORT MODERNIZAT
  • SALĂ DE SPORT