Inscrieri în clasa pregătitoare 2019-2020

Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare pentru anul şcolar 2019 – 2020

 • PERIOADA DE ÎNSCRIERE :
  Prima etapă de înscriere : 4 martie – 22 martie;
  A doua etapă de înscriere: 2 aprilie – 8 aprilie,
       în intervalul orar 08.00 – 18.00 (luni – vineri).                                                                           
  La secretariatul untității (Corp B, parter).
 • ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:
  – certificatul de naştere al copilului, în original și în copie xerox;
  – copie xerox C.I. a ambilor părinți;
  – copie xerox după decizia de divorț (unde este cazul);
  – fişă cu vaccinările copilului, de la medicul de familie (model nou);
  – adeverință medicală pentru înscriere în colectivitate (model nou);
  – copie xerox după actul care atestă calitatea de tutore legal (unde este cazul);
  – cerere tip de înscriere (se primeşte de la secretariat, la înscriere).
  – Rezultatul evaluării psihosomatice a copiilor care împlinesc 6 ani după data de 31.08.2018, inclusiv
 • NUMĂRUL DE CLASE PLANIFICATE
  4 clase pregătitoare
 • ZIUA PORȚILOR DESCHISE  –  CLASELE PREGĂTITOARE
  Evenimentul va avea loc  în data de 7 martie 2019.                                                                      Cei interesaţi sunt asteptaţi în Amfiteatrul “Radu Beligan” al școlii la orele: 10.00 / 15.00.
  Se formează grupuri la orele:
  – 10.00
  – 15.00
   
 • CRITERIILE SPECIFICE DE DEPARTAJARE:
  – copiii au frecventat grădiniţele – structuri ale şcolii – 30 puncte;
  – apropierea unităţii şcolare de locul de muncă al unuia dintre părinţi – 20 puncte;
  – dacă familia a mai avut copii în şcoală – 10 puncte;
  – dacă unul din părinţi a fost elevul şcolii – 10 puncte.
 • CONDIŢII PENTRU ÎNSCRIERE
  Vor  intra  în  clasa  pregătitoare elevii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2019, inclusiv, dar şi cei care împlinesc această vârstă până la 31 decembrie, dacă în urma evaluării psihosomatice psihologul eliberează avizul pozitiv.

Informaţii suplimentare se obţin de la secretariatul şcolii, tel. 0234514703.

 •  Informații despre evaluarea psihosomatică găsiti aici.
 •  Informatii despre circumscripția școlară găsiti aici.
 •  Modelele de adeverințe medicale le găsiți aici si aici.

    Detalii referitoare la metodologia şi calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020 găsiți aici.

    Completarea cererii-tip de înscriere se poate face online pe un formular care va fi făcut disponibil la adresa: www.edu.ro, sau la sediul unității școlare. După completarea online, părinții vor merge la unitatea de învățământ la care doresc înscrierea copilului, pentru  validarea cererii.

    Numărul de telefon telverde instituit la nivelul I.S.J. Bacău este 0800.816.234. Programul de funționare al acestuia este cuprins în intervalul orar 08:00-16:00. Doritorii pot obține informații despre cuprinderea copiilor în invățământul primar;

Activitatea specifică claselor pregătitoare se va organiza astfel:

 •  clasele vor fi organizate în cadrul școlii

 Ce este clasa pregătitoare?  

Săli de clasă

 Ce vor studia

DISCIPLINELE
STUDIATE
IN CLASA PREGĂTITOARE
NR. ORE / SĂPT.
Comunicare în lb. română 5
Lb. engleză
1
Matematică si explorarea mediului 4
Arte vizuale şi abilităţi practice
2
Dezvoltare personală 2
Ed. Fizică 2
Religie 1
Muzică şi mişcare 2
   
   
   

TOTAL   ORE:

19