Ofertă 2019 – 2020

Oferta educaţională 

Şcoala  Gimnazială “Alexandru Ioan Cuza ” Bacău şcolarizează copii, cu vârsta între 3 şi 14 ani, pentru :

 • a)         învățământ preşcolar: grupa mică, grupa mijlocie, grupa mare;
 • b)         învăţământ primar : clasa pregătitoare şi clasele I-IV;
 • c)         învăţământ gimnazial : clasele V-VIII

   Pentru anul şcolar 2019-2020, conform planului de şcolarizare aprobat prin hotărârea Consiliului de administraţie, oferta de şcolarizare pentru clasele de început este :

 • 2 grupe mici la grădinița cu program prelungit, fiecare cu 25 de locuri
 • 4 clase pregătitoare;
 • 5 clase I;
 • 4 clase a V-a;

   De asemenea, pentru anul şcolar 2019-2020, dispunem de locuri libere pentru grupele/clasele care nu sunt la început de ciclu şcolar. Locurile în aceste clase se ocupă prin transfer şcolar, conform informaţiilor suplimentare oferite direct de către serviciul secretariat.

clasa DSC07077.jpg laboratorul de informatica

 

Oferta curriculară

            Oferta curriculară  urmăreşte ca în fiecare an şcolar să se folosească cu randament maxim resursele umane şi materiale în scopul de a răspunde nevoilor şi intereselor elevilor şi părinţilor, prin:

 •           existenţa unui curriculum nucleu aplicat creativ, conform metodologiei în vigoare;
 •           programe CDŞ elaborate de cadrele didactice în funcţie de opţiunile elevilor Vezi lista CDȘ
 •           aplicarea unor strategii adecvate nivelului elevilor şi a unui demers didactic informativ-formativ;
 •           pregătirea suplimentară a elevilor pentru examene, concursuri, olimpiade;
 •           desfăşurarea unor activităţi extracurriculare atractive;

Ofertă opționale 2016-2017 aici

Ofertă opționale P-IV 2016-2017 aici

Ofertă opționale 2015-2016 aici

Ofertă opționale 2017-2018 aici

Propuneri opționale 2019-2020 aici

 

            Şcoala Gimnazială “Alexandru Ioan Cuza “ are o ofertă educaţională diversificată şi de calitate care să asigure atingerea standardelor de învăţare şi promovare a valorilor europene într-un climat de siguranţă fizică şi psihică.

            O gamă largă de activităţi şcolare şi extraşcolare pot valorifica şi dezvolta talentele şi interesele specifice elevilor şi vor contribui esenţial la formarea lui ca personalitate echilibrată şi armonioasă, capabilă să trăiască într-o lume modernă şi polivalentă.

sc