Comisii metodice

COMISII DE LUCRU LA NIVELUL ȘCOLII

AN ȘCOLAR 2020-2021

 

Componența consiliului de administrație

 Preşedinte:

Prof. dr. Doiniţa Sîrbu director

Membri:

Prof. înv. primar Iştoc Cornelia director adjunct, reprezentant al cadrelor didactice;

Prof. Trifan Marcela – Nicoleta – director adjunct, reprezentant al profesorilor;

Prof. Popica Elena – reprezentant al cadrelor didactice;

Prof. înv. primar Loțcu Daniela – reprezentant al cadrelor didactice;

Prof. inv primar Vrajmasu Mariana – reprezentant al cadrelor didactice;

Dna. Popovici Luminita – reprezentantul părinţilor

D-l. Fediuc Ionel – reprezentant al primarului

D-l. Chiciu Laurentiu-Nicolae – reprezentantul Consiliului Local

D-l. Dinu Catalin-Mihail – reprezentantul Consiliului Local

D-na. Ciobanu Felicia – reprezentantul Consiliului Local

D-na. Toporas Dumitrita – reprezentant al parintilor

D-na. Zaharia Cristina – reprezentant al parintilor

Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare

Prof. Altiparmac Anca.

Secretarul Consiliului de administraţie

Prof. inv. primar Fuioaga Oana Maria

Secretar al Consiliului profesoral

Prof. Simion Roxana-Elena

 

COMISII CU CARACTER PERMANENT

Comisia pentru curriculum

 Responsabil:

Prof. dr. Sîrbu Doiniţa – director

Membri:

Prof. înv. primar Lotcu Daniela comisie învățămînt primar

Prof. înv. primar Tomozei Ana Maria

Prof. înv. primar Tocila Mariana

Prof. înv. primar Dinu Mihaela

Prof. înv. primar Maxim Mirela

Prof. înv. primar Chiriac Monalisa – Fabi

Prof. Manolachi Ionela-Mioara – Limba şi literatura română

Prof. BejanNarcisa – Limbi moderne

Prof. Popica Elena – Matematică

Prof. Rugina Jana – Știinţe

Prof. Pascu Camelia – Om şi societate

Prof. Altiparmac Anca – Educaţii şi tehnologie

Prof. Ghica Bogdan – Educatie fizica şi sport

Prof. inv prescolar. Rogoz Amalia

Prof. Istrate Iulia – responsabil comisiei digintilor

 

Comisia de evaluare si asigurare a calității

Director:

Prof. dr. Sîrbu Doiniţa – asigură conducerea operativă

Responsabil:

Prof. Manea Elena

Membri:

Prof. înv. primar Fuioagă Oana – Maria

Prof. înv. primar Creangă Monica Livia

Prof. Dediu Larisa

Prof. Manolachi Ionela-Mioara – Reprezentantul Sindicatului

Prof. Dalcu – Nastase Tatiana – reprezentantul părinților

Dna. Breahnă Pravăț Ionela Cristina – Reprezentantul Consiliului Local

 

 Comisia pentru verificarea ritmicitatii notarii

Responsabil:

Prof. Simion Roxana-Elena

Membri:

Prof. înv. primar Lambru Camelia

Prof. Coteanu Eugenia

Prof. Pascu Camelia

Prof. înv. primar Fuioagă Oana-Maria

 

Comisia pentru orar

Membri:

Prof. Blăjuţ Eugeniu

Toporas Dumitrita – secretar

Husariu Ionut Catalin

 

Comisia de perfecţionare si formare continuă

Responsabil:

Prof. înv. primar Leonte Rodica

Prof. Popica Elena

Prof. Bejan Narcisa

Prof. Blajut Eugeniu

Prof. înv. primar Spiţa Mirela

Prof. înv. primar Grigore Felicia

Ed. Lela Magda Ionela

 

Comisii metodice:

Comisiile de securitate si sănătate în muncă si pentru situații de urgență

Comisiile de securitate și sănătate în muncă

Președinte:

Prof. dr. Sîrbu Doiniţa – director/angajator

Prof. înv. primar Istoc Cornelia – director adjunct/reprezentant al angajatorului/conducerii

Prof. Trifan Marcela Nicoleta – director adjunct/reprezentant al angajatorului/conducerii

Secretar:

Lambru Camelia – lucrator desemnat SSM

Membri:

Prof. Rugina Jana – reprezentant al lucratorilor cu răspunderi specifice

Prof. înv. primar Tomozei Ana Maria – reprezentant al lucratorilor cu răspunderi specifice

Sandu Rodica – reprezentant al lucratorilor cu răspunderi specifice

Rusu Cristina Maria – reprezentant al lucratorilor cu răspunderi specifice

Medic specialist medicina muncii.

 

Comisia pentru situaţii de urgenţă şi PSI

Responsabil:

Prof. înv. primar Sereș Anca Marieta

Secretar:

Prof. înv. primar Cojocaru Carmen

Membri:

Prof. Păduraru Costel

Prof. Ghica Bogdan

Prof. Irascu Viorel

Rusu Cristina – administrator patrimoniu

Sandu Rodica – laborant

Leahu Cornel – muncitor întreţinere

 

Comisia pentru controlul managerial intern

Preşedinte:

Prof. inv. primar Istoc Cornelia

Secretar:

Prof. inv primar Creanga Monica

Membri:

Înv. Vrajmasu Mariana

Prof. inv. prescolar Boamba Iustina

Prof. Coteanu Eugenia

Gradinariu Maria – secretar sef.

Merealbe Maricica – contabil sef

Rusu Cristina Maria – administrator patrimoniu

Filip Rodica – Bibliotecar

 

Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de coruptie si a discriminarii in mediul şcolar și promovarea interculturalității

Responsabil:

Prof. Trifan Marcela Nicoleta

Membri:

Prof. Rugina Jana

Prof. Dinu Mihaela

Prof. Bratu Rodica

Prof. Ghica Bogdan

Prof .Irascu Viorel

Prof. inv. primar Tomozei Ana Maria

 Înv. Condret Petronela

Educ. Prisacaru Iuliana

Educ. Ercuta Elena Diana

 

Comisia pentru proiecte și programe educative

Comisia pentru proiecte educative

Coordonator:

Prof. Altiparmac Anca

Membri:

Prof. înv. primar Safciuc Tatiana

 Prof. Pascu Camelia

 Prof. Păduraru Mariuca

 Prof. înv primar Spiță Mirela

Prof. înv primar Grigore Felicia

Prof. înv. preșc. Boamba Iustina

Prof. Hurjui Păunița

Prof. Hornea Viorica

Prof. Potîrniche Marinela

Prof. Dediu Larisa

 Înv. Sin Maria Magdalena

 Prof. înv. primar Loţcu Daniela

 Prof. Creanga Monica

 Prof. strate Iulia

 Educ. Aruxandei Alisa – Andreea

 

Comisia pentru proiecte europene

Responsabil:

Prof. Chiciu Oana

 Membri:

Prof. Bejenaru Maricica

 Prof. Iaut Ionela Carmen

 Prof. Istrate Iulia

 Prof. înv. primar Spița Mirela

 Prof. înv. preșc. Boamba Iustina

 

COMISII CU CARACTER TEMPORAR ȘI OCAZIONAL

Comisia pentru revizuire a RI si ROF

Presedinte:

 Prof. Trifan Marcela – director adjunct al scolii

Membri:

Prof. inv primar Leonte Rodica

Prof. inv primar Antonie Carmen

 Educ. Draghici Gabriela Violeta

 

Comisia de acordare a burselor locale și sociale

Responsabil:

Prof. Păduraru Costel

Secretar:

Toporaș Dumitrita – secretar

Membri:

Prof. Rugină Jana

Prof. Istrate Iulia

 Prof. Hurjui Păunița

 

Comisia pentru oferta educaţională şi de promovare a imaginii şcolii 

Responsabil școală:

Prof. înv. primar Sereş Anca Marieta

Membri:

Prof. înv. primar Grigore Felicia

 Prof. inv. primar Tocila Mariana

 Prof. inv. prescolar Prisacaru Iuliana-Monica

Prof. inv. prescolar Tapalaga Linica

 

 

 

ARHIVA