Istoric

istoric

 “Educaţia este cel mai frumos dar pe care îl poate obţine omul.” Platon

     Un secol şi încă jumătate din devenirea unei şcoli care face parte din fiinţa noastră, din firescul devenirii noastre. 1859-1973-2009.Borne în timp, hotare ale spiritului înalt, ale măririi şi ale puterii pe care doar învăţătura ni le dă. De la Şcoala de Băieţi nr. 2 din Bacău la Şcoala generală nr. 19 şi apoi la Şcoala cu Clasele I-VIII „Al. I. Cuza”, pentru că domnitorul a încuviinţat întemeierea, în 1859, a lăcaşului ce poartă în pereţi voci ilustre: Radu Beligan, Solomon Marcus, Emanuel Elenescu, Marcel Marcian, Marius Mircu, C-tin Andone, George Bălăiţă, C-tin Arseni… Călăuze ale devenirii. Uriaşă pecete, nobil destin, perpetuă datorie…        

radu_beligan

            Nevoia de valori, de repere, de certitudini; toate sunt ale noastre, ale celor de azi, care ne desfăşurăm activitatea în Şcoala cu Clasele I-VIII „Al. I. Cuza”; o şcoală de stat, de tip preșcolar, primar şi gimnazial, având o populaţie şcolară de 1400 de elevi (9 clase în ciclul preșcolar, 25 în ciclul primar și 16 în cel gimnazial) şi 68 de cadre didactice. Elevii studiază în două schimburi, în 29 săli de clasă, 10 laboratoare şi cabinete, un amfiteatru, o sală de sport, un teren de sport modern amenajat, un amfiteatru, o bibliotecă având peste 18 000 volume.           

         poze o zi la scoala  Şcoala, situată în centrul oraşului, este lăcaşul care adăposteşte elevi care provin din familii având o situaţie materială medie; există şi numeroşi elevi ce provin din familii dezorganizate sau ale căror familii sunt plecate să lucreze în străinătate. Pentru toţi aceştia, şcoala oferă programe de consiliere, programe de educaţie remedială, ajutoare materiale, burse sociale, în egală măsură cu programele şi activităţile de cooperare europeană care au rol formativ în dezvoltarea competenţelor de comunicare, de relaţionare, digitale, civice. În urma activităţilor derulate, elevii şcolii au participat la olimpiade internaţionale: de ştiinţe pentru juniori (Simionescu Codrina, medalia de argint, Azerbaijan, 2009), chimie (Pleşca Ioana, premiul al II-lea, Japonia, 2007); concursuri internaţionale de arte plastice (peste 50 de premii obţinute în Italia, Franţa, SUA, UNESCO, între anii 2006 şi 2011), creaţie literară în limba franceză (5 premii la Paris în 2007, 2009, 2010), festivaluri internaţionale de muzică, corul şcolii ducând faima instituţiei nu doar în comunitatea locală, ci şi în Republica Moldova, Austria, Germania, Italia, Spania , Franta, Anglia, Scotia.           

          rezultate elevi Profesionalismul, voinţa şi munca/efortul sunt factorii care trasează traiectorii de dezvoltare absolvenţilor noştri: 93% dintre ei urmează cursurile liceelor de prestigiu din localitate.

          Acţiunile se subscriu obiectivelor strategice pe care şcoala şi le-a propus prin Proiectul de Dezvoltare Şcolară 2007-2012 (promovarea unui sistem de învăţământ compatibil cu normele U.E., şanse egale de educaţie, implicarea şcolii în acţiuni de cooperare). Astfel, ni se oferă tuturor: elevi, cadre didactice, personal auxiliar, şansa de a ne implica şi de a participa la activităţile de parteneriat transnaţional, stabilite la nivelul instituţiei: atât în cele 3 proiecte  Socrates-Comenius şi proiectele bilaterale cu Franţa, derulate încă din  anii 1999/2000, 2004/2005, 2006/2007 cât şi în cele 28 proiecte cu parteneriat internaţional desfăşurate în perioada ultimilor 3 ani şcolari cu ţările: Cehia, Italia, Franţa, Anglia, Danemarca, Olanda, Austria, Slovacia, Turcia, Azerbaijan, SUA, Kenya,s-au implicat peste 1043 elevi din şcoală, indiferent de mediul social din care provin, sex, rasă, convingeri, religie, întreg corp profesoral (5 dintre cadrele didactice implicate fiind şi în Programe Comenius de mobilitate individuală în Oxford, Llangollen,/Marea Britanie, Scoţia, Franţa, Tampere/Finlanda în anii 2005, 2006), bibliotecar, informatician, contabil, secretari, bărbaţi şi femei, indiferent de vârstă._MG_1418 (Medium)

           Concretizarea reuşitelor noastre a însemnat pentru Şcoala cu Clasele I-VIII „Al. I. Cuza”, Bacău, câştigarea, în 2008 şi 2011, a distincţiei ŞCOALĂ EUROPEANĂ. O nouă uriaşă pecete, nobil destin, perpetuă datorie…Prin aceasta demonstrăm că noi nu suntem doar ai acestei urbe, provincii, ţări. Suntem ai Europei şi vrem să se ştie aceasta!