Viziunea Școlii

Crearea unei culturi a stării de bine este prioritate. De aceea, Școala Gimnazială „Al. I. Cuza” Bacău își propune:

    • Intervenție la nivelul politicilor educaționale promovate de școală, prin implementarea unui management educațional participativ, benefic atât pentru organizație, cât și pentru personalul acesteia/ pentru elevi, având în vedere că participarea la actul decizional este o pârghie de creștere a motivației în atingerea țintelor, a obiectivelor; de asemenea, este pârghie de creștere a performanței, datorită confortului psihologic creat; pârghie de creștere a gradului de comunicare eficientă și gradului de identificare a soluțiilor eficiente în rezolvarea situațiilor problematice identificate;
    • Crearea contextelor propice formării – dezvoltării pozitive a competențelor cheie la elevi, la nivel funcțional; precum și a competențelor necesare integrării/ implicării active în următoarea treaptă de școlarizare, incluse în documentele de politici educaționale la nivel european;
    • Crearea condițiilor propice dezvoltării psihologiei pozitive a personalului din școală care să conducă spre dezvoltarea profesională și personală, în vederea creării contextului didactic favorabil dezvoltării caracterului și a personalității elevilor, pentru atingerea potențialului maxim al acestora;
    • Construirea educației pe sistemul de valori promovat de documentele de politici educaționale.

scoala cuza