Ținte strategice

Ţinte strategice

  • Sistem de învățământ compatibil cu normele Uniunii Europene;
  • Dezvoltarea unei culturi și a unei mentalități  a calității la nivelul întregului personal al școlii (cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal nedidactic), al elevilor și al părinților necesare transpunerii în practică a legislației asigurării calității și a formării unei comportament activ pentru o dezvoltare durabilă;
  • Asigurarea egalității de șanse pentru elevii și cadrele didactice din școală;
  • Asigurarea profesionalizării înalt calitative și realizarea unei climat socio-profesional optim;
  • Implicarea școlii în acțiuni de cooperare. 

cropped-scoala-cuza.jpg