Ținte strategice

Ţinte strategice

ŢINTA 1: Îmbunătățirea stării de bine în mediul educațional prin dezvoltarea inteligenței emoționale a elevilor și prin asigurarea politicilor de echitate socială şi a egalităţii şanselor.
ŢINTA 2: Alinierea la sistemele de învățământ performante la nivel european prin implementarea învățării digitale și a noilor teorii ale educației, până în septembrie 2026
ŢINTA 3: Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ, pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii elevilor, prin formarea continuă a personalului şi implementarea de către cadrele didactice a unor demersuri interactive, centrate pe elev
ŢINTA 4: Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii, prin implementarea proiectelor Erasmus+ şi prin iniţierea de proiecte în cadrul aceluiaşi program.
ŢINTA 5: Implementarea şi dezvoltarea conceptului de “Şcoală verde” la nivelul unităţii noastre

cropped-scoala-cuza.jpg