Evaluare Națională 2-4-6

 

Calendarul de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a, an şcolar 2021-2022 

 

Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a

 • Scris — Limba română — 10 mai 2022 
 • Scris — Limba maternă — 10 mai 2022 
 • Citit — Limba română — 11 mai 2022 
 • Citit — Limba maternă — 11 mai 2022 
 • Matematică — 12 mai 2022 
 • Scris-Citit — Limba română pentru minoritățile naționale — 13 mai 2022

Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a

 • Limba română — 17 mai 2022 
 • Matematică — 18 mai 2022 
 • Limba maternă — 19 mai 2022

Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a

 
 • Limbă și comunicare — 25 mai 2022 
 • Matematică și Științe ale naturii — 26 mai 2022

conform ORDIN NR. 5327 din 29.09.2021