Inscrieri în clasa pregătitoare

 

 

CALENDAR  ÎNSCRIERE CLASA PREGĂTITOARE 2021-2022

 

LISTA COPII ADMISI ETAPA 1

 

FORMATIUNI DE STUDIU CLASA PREGATITOARE 2021

 

PLAN ŞCOLARIZARE

Pentru anul şcolar 2021-2022 la Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Bacău sunt aprobate 5 clase pregătitoare.

 

CIRCUMSCRIPȚIE ȘCOLARĂ

 1. Ardealului,
 2. Banca Naţională,
 3. Bucovinei,
 4. Caisilor,
 5. Cuza Vodă,
 6. Decebal,
 7. Ecaterina Varga,
 8. Fundătura Crişan,
 9. George Bacovia,
 10. Lucreţiu Pătrăşcanu,
 11. Mioriţei (Nr. 11, 13-19),
 12. Neagoe Vodă,
 13. Nicolae Bălcescu (Nr. 5),
 14. Nicolae Titulescu,
 15. Mihai Viteazu,
 16. Nucului,
 17. Oituz,
 18. Plantelor,
 19. Păcii,
 20. Slănicului,
 21. Traian,
 22. Trandafirilor

 

 • 18 martie 2021- Postarea pe site-ul CJRAE/CMBRAE a modelului de cerere – tip (Anexa2) pentru evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv, și care:
 • nu au frecventat grădinița;
 • s-au întors din străinătate;

Afișarea programului de evaluare a copiilor la avizierul și pe site-ul CJRAE/CMBRAE

 • 19 martie 2021 – Afişare criteriilor specifice de departajare elaborate de unitățile de învățământ, VEZI AICI
 • 22 martie – 27 aprilie 2021 – Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021 și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar

 

PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

 •  29 martie –28 aprilie 2021 – Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor; Validarea fișelor de înscriere generate de aplicația informatică.

 

 • Program:
 • LUNI – JOI –   între orele 08.00-18.00.
 • VINERI –   între orele 08.00-17.00

La secretariatul unităţii (corp B, parter).

 • 20 mai 2021 – Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere.

 

A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

 • 21 mai 2021 – Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborate de inspectoratul școlar;
 • 24 mai – 31 mai 2021 – Depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă;

Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor.

 • 2 iunie – 3 iunie 2021 – Procesarea la nivelul unităților de învățământ a cererilor-tip de înscriere depuse de părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile; Completarea în aplicația informatică a datelor din cererile-tip de înscriere pentru candidații înscriși în această etapă.
 • 4 iunie 2021 – Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.
 • 1 septembrie – 10 septembrie 2021 – Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților/ tutorilor legal instituiți/ reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ. Soluționarea de către inspectoratul școlar a oricărei alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul superior al copilului.

 

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CLASA PREGĂTITOARE

 • COPIE A CERTIFICATUL DE NAȘTERE AL COPILULUI;
 • COPIE CARTE DE IDENTITATE PĂRINTE;
 • AVIZ MEDIC DE FAMILIE cu specificatia ”apt pentru şcoală”
 • ADEVERINȚĂ MEDICALĂ PENTRU ÎNSCRIERE ÎN COLECTIVITATE (de la medicul de familie);
 • FIȘĂ DE VACCINARE A COPILULUI (de la medicul de familie);
 • REZULTATUL EVALUĂRII NIVELULUI DE DEZVOLTARE A COPIILOR CARE ÎMPLINESC 6 ANI ÎN PERIOADA 1 SEPTEMBRIE – 31 DECEMBRIE 2021 (în cazul copiilor care nu au frecventat grădiniţa sau care s-au întors din străinătate)  sau RECOMANDAREA PENTRU ÎNSCRIEREA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR (în cazul copiilor care au frecventat grădiniţa);
 • PĂRINȚII DIVORȚAȚI DEPUN LA ÎNSCRIERE DOVADA MODULUI ÎN CARE SE EXERCITĂ AUTORITATEA PĂRINTEASCĂ ȘI LA CARE DINTRE EI A FOST STABILITĂ LOCUINȚA MINORULUI
 • ANEXA 3 – DECLARAŢIE
 • ALTE ACTE DOVEDITOARE PENTRU ÎNDEPLINIREA CRITERIILOR SPECIFICE DE DEPARTAJARE.

Procedura operațională:

„Înscrierea în învățământul primar în anul școlar 2021-2022- situații excepționale ale copiilor care necesită amânarea înscrierii în învățământul primar sau cele care nu se încadrează în Calendarul înscrierii în învățământul primar”

 

 


 
Util: pagina ISJ Bacau
cu documentatia pentru inscrierea in clasa pregatitoare in anul scolar 2021-2022

 

 

 

ARHIVA

2019-2020