Înscrieri în clasa pregătitoare

LISTA COPIILOR ADMIȘI – CLASA PREGĂTITOARE – AN ȘCOLAR 2024-2025

Anunt inscrieri!

 

 

 

 


 

 

1. PLAN ȘCOLARIZARE

Pentru anul şcolar 2024-2025, la Şcoala Gimnazială „Al. I. Cuza” Bacău, sunt aprobate 4 clase pregătitoare, 80 locuri.

2. CIRCUMSCRIPȚIA ȘCOLARĂ pentru anul școlar 2024-2025

 • Ardealului
 • Banca Naţională
 • Bucovinei
 • Caișilor
 • Decebal
 • Ecaterina Varga
 • George Bacovia
 • Lucreţiu Pătrăşcanu
 • Mihail Kogălniceanu
 • Mioriţei (Nr. 11-19)
 • Neagoe Vodă
 • Nicolae Bălcescu (Nr. 1 și nr. 5)
 • Nicolae Titulescu
 • Nucului
 • Oituz
 • Plantelor
 • Slănicului
 • Traian
 • Trandafirilor

3. ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CLASA PREGĂTITOARE                             

 • CERERE-TIP DE ÎNSCRIERE;
 • COPIE ACT DE IDENTITATE AL PĂRINȚILOR;
 • COPIE CERTIFICAT DE NAȘTERE AL COPILULUI;
 • RECOMANDAREA DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE A COPIILOR CARE ÎMPLINESC 6 ANI ÎN PERIOADA 1 SEPTEMBRIE-31 DECEMBRIE 2024, INCLUSIV;
 • DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE CU PRIVIRE LA VERIDICITATEA INFORMAȚIILOR INTRODUSE ÎN CERERE, ÎN CAZUL COMPLETĂRII SAU TRANSMITERII ONLINE A CERERII (ANEXA NR. 3);
 • COPIA HOTĂRÂRII JUDECĂTOREȘTI DEFINITIVE DIN CARE REZULTĂ MODUL ÎN CARE SE EXERCITĂ AUTORITATEA JUDECĂTOREASCĂ ȘI UNDE A FOST STABILITĂ LOCUINȚA MINORULUI, ÎN CAZUL PĂRINȚILOR DIVORȚAȚI;
 • DOCUMENTE CARE DOVEDESC ÎNDEPLINIREA CRITERIILOR GENERALE ȘI SPECIFICE DE DEPARTAJARE, DUPĂ CAZ;
 • ADEVERINȚĂ MEDICALĂ PENTRU ÎNSCRIERE ÎN COLECTIVITATE (DE LA MEDICUL DE FAMILIE);
 • FIȘĂ DE VACCINARE A COPILULUI (DE LA MEDICUL DE FAMILIE);

 

 • Postarea pe site-ul CJRAE/CMBRAE a modelului de cerere – tip pentru evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2024, inclusiv, și care:
 •                              – nu au frecventat grădinița;
 •                              – s-au întors din străinătate;

https://cjrae-bacau.ro/evaluarea-a-dezvoltarii/2024-2025/

4. CALENDAR  ÎNSCRIERE CLASA PREGĂTITOARE 2024-2025

PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

 11 aprilie –14 mai 2024 – Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor; Validarea fișelor de înscriere generate de aplicația informatică.

Program:

 • LUNI – VINERI –   între orele 08.00-16.00    

La secretariatul unităţii (corp B, parter)

 • 2 mai 2024 -zi liberă stabilită de Guvern numai pentru anul 2024
 • 7 mai 2024 – a treia zi de Paște- este stabilită zi nelucrătoare conform Contractului colectiv de muncă învățământ din 2023.
 • 29 mai 2024 – Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere.

CERERE-TIP INSCRIERE CLASA PREGĂTITOARE 2024-2025, ETAPA I

A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

  • 30 mai 2024 – Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe siteul

  inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborate de inspectoratul școlar;

  • 31 mai – 7 iunie 2024 – Depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă;
  • 10 iunie – 14 iunie 2024 – Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor.
  • 21 iunie 2024 – Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor

  înscriși în clasa pregătitoare.

  • 2 septembrie – 6 septembrie 2024 – Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlara cererilor părinților/ tutorilor legal instituiți/ reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ. Soluționarea de către inspectoratul școlar a oricărei alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul superior al copilului.

   

 

5. Informații privind metodologia de înscriere în învățământul primar

6. Procedură privind repartizarea pe clase a copiilor înscriși în clasa pregătitoare

7. Criteriile specifice de departajare

 

ARHIVĂ

2019-2020

2020-2021