Inscrieri în clasa pregătitoare

Lista copiilor admiși la clasa pregătitoare, anul școlar 2023-2024

Lista copiilor respinși la clasa pregătitoare, anul școlar 2023-2024

 

 

 

 

 

 

 

1. PLAN ŞCOLARIZARE

Pentru anul şcolar 2023-2024, la Şcoala Gimnazială „Al. I. Cuza” Bacău, sunt aprobate 4 clase pregătitoare, 88 locuri.

2. CIRCUMSCRIPȚIA ȘCOLARĂ pentru anul școlar 2023-2024

 • Ardealului
 • Banca Naţională
 • Bucovinei
 • Caișilor
 • Decebal
 • Ecaterina Varga
 • Fundătura Crişan
 • George Bacovia
 • Lucreţiu Pătrăşcanu
 • Mihail Kogălniceanu
 • Mioriţei (Nr. 11, 13-19)
 • Neagoe Vodă
 • Nicolae Bălcescu (Nr. 1 și nr. 5)
 • Nicolae Titulescu
 • Nucului
 • Oituz
 • Plantelor
 • Slănicului
 • Traian
 • Trandafirilor

3. ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CLASA PREGĂTITOARE                             –

 • COPIE DUPĂ CERTIFICATUL DE NAȘTERE AL COPILULUI;
 • COPIE CARTE DE IDENTITATE PĂRINTE;                         
 • AVIZ MEDIC DE FAMILIE cu specificația ”apt pentru şcoală”;
 • ADEVERINȚĂ MEDICALĂ PENTRU ÎNSCRIERE ÎN COLECTIVITATE (de la medicul de familie);
 • FIȘĂ DE VACCINARE A COPILULUI (de la medicul de familie);
 • REZULTATUL EVALUĂRII NIVELULUI DE DEZVOLTARE A COPIILOR CARE ÎMPLINESC 6 ANI ÎN PERIOADA 1 SEPTEMBRIE – 31 DECEMBRIE 2023 ( în cazul copiilor care nu au frecventat grădiniţa sau care s-au întors din străinătate)  sau RECOMANDAREA PENTRU ÎNSCRIEREA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR ( în cazul copiilor care au frecventat grădiniţa ); 
 • PĂRINȚII DIVORȚAȚI DEPUN LA ÎNSCRIERE DOVADA MODULUI ÎN CARE SE EXERCITĂ AUTORITATEA PĂRINTEASCĂ ȘI LA CARE DINTRE EI A FOST STABILITĂ LOCUINȚA MINORULUI;
 • ANEXA 1– solicitare recomandare de înscriere (pentru copii care au frecventat grădinița);
 • ANEXA 2– solicitare evaluare nivel de dezvoltare (pentru copii care NU au frecventat grădinița sau s-au intors din străinătate);
 • ANEXA 3 – DECLARAŢIE;
 • ALTE ACTE DOVEDITOARE PENTRU ÎNDEPLINIREA CRITERIILOR SPECIFICE DE DEPARTAJARE

 

4. CALENDAR  ÎNSCRIERE CLASA PREGĂTITOARE 2023-2024

 • 5 aprilie – 26 aprilie 2023 – Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1septembrie – 31 decembrie 2023 și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar

PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

 3 mai –18 mai 2023 – Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor; Validarea fișelor de înscriere generate de aplicația informatică.

Program:

 • LUNI – VINERI –   între orele 08.00-16.00    

La secretariatul unităţii (corp B, parter)

31 mai 2023 – Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere.

A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

 • 5 iunie 2023 – Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe siteul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborate de inspectoratul școlar;
 • 6 iunie – 12 iunie 2023 – Depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă;
 • Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor.
 • 15 iunie 2023 – Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.
 • 1 septembrie – 8 septembrie 2023 – Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților/ tutorilor legal instituiți/ reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ. Soluționarea de către inspectoratul școlar a oricărei alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul superior al copilului.

5. Criterii specifice de departajare pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare 

6. Informații privind metodologia de înscriere în învățământul primar, calendar, plan școlarizare, evaluarea dezvoltării copiilor puteți găsi accesând link-urile:

http://www.isjbacau.ro/compartiment-curriculum/invatamant-primar/an-scolar-2022-2023/inscriere-clasa-pregatitoare-2023-2024

2023-2024

 

 

 

ARHIVĂ

2019-2020

2020-2021