Erasmus+

          Școala Gimnazială “Alexandru Ioan Cuza” Bacău este beneficiara unui proiect Erasmus+ care se va desfășura în perioada 1.09.2019- 31.08.2021. “BULLYING-NOT IN MY SCHOOL”( ID 2019-1-PT01-KA229-060923-4) este un proiect de schimb interșcolar, finanțat de Comisia Europeană  în care România este parteneră alături de școli din Portugalia, Polonia, Grecia și Turcia. Prin implementarea acestui proiect, prin care școala primește suma de 26980 euro, se încearcă  conștientizarea fenomenului de bullying, a cauzelor și a consecințelor acestuia, prevenirea și reducerea bullyingului prin îmbunătățirea abilităților  sociale și emoționale ale elevilor.

         Proiectul se adresează elevilor de 13-14 ani ce aparțin unor medii sociale, culturale și economice diferite. La nivel european, grupul țintă este de 500 elevi. Dintre aceștia 100 de elevi vor fi selectați să participe la activități de mobilitate, în timp ce restul de 400 vor beneficia de activități similare celor pregătite pentru schimburile de experiență. 32 de profesori din cele 5 țări partenere vor participa ca persoane însoțitoare, iar 16 profesori vor participa la reuniunea transnațională de proiect. La nivelul Școlii “Al. I. Cuza” Bacau vor fi implicați în mobilități un număr de 15 elevi din clasele a 7-a și 10 cadre didactice.

Proiectul presupune o  reuniune transnațională de management și patru activități de învățare/predare/formare (LTTA):

Noiembrie 2019- Turcia – Studii comparative legate de bullying în școlile participante;

Martie 2020-  Portugalia – Creșterea nivelului de conștientizare a bullyingului. Activități de învățare socio- emoționale;

Octombrie  2020 –  România – Îmbunătățirea relațiilor elev profesor. Activități sportive;

Martie  2021 – Polonia – Implicarea părinților în acțiunile anti-bullying. Activități în aer liber

Mai  2021- Grecia – Stabilirea normelor și politicilor școlare. Activități art&craft anti-bullying

              Proiectul își propune să reducă incidența fenomenului de bullying cu cel putin 50% în următorii 2 ani si cu 80% în anii ulteriori, să dezvolte un program anti-bullying ce va fi implementat în toate cele 5 școli participante în primul an de după finalizarea proiectului, să îmbunătățească relația elev-elev, elev- profesor, elev- familie, să creeze un set de materiale și activități anti-bullying și să dezvolte capacitatea elevilor, profesorilor și părinților de a face față unei situații de bullying.

Coordonator proiect,
profesor Chiciu Oana

Anunț

Anunț selecție profesori