DIDACTIC AUXILIAR

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR

  • Cucu Dorina – secretar
  • Grădinariu Mariana – secretar șef
  • Toporaș Dumitrițasecretar
  • Merealbe Maricica – contabil șef
  • Rașcovschi Elenaadministrator patrimoniu
  • Rusu Cristina – administrator
  • Filip Rodica – bibliotecar
  • Dămoc Mirela – informatician
  • Husariu Ionuț –  informatician
  • Sandu Rodica – laborant